Du är på sidan Bibel/Bön

Bibelläsningar 2018

Januari

29 må 1 Mos 18:1-15 Mark 5:1-20 Rom 9:19-33

30 ti 5 Mos 8:2-5 Matt 6:24-34 Rom 10:1-13 1 Mos 18:16-33 Mark 5:21-43

31 on 1 Mos 19:1-17 Mark 6:1-6 Rom 10:14-11:6

 Februari 

1 to 1 Mos 21:1-21 Mark 6:7-13 Rom 11:7-24

2 fr 1 Mos 22:1-19 Mark 6:14-29 Rom 11:25-36

3 lö 1 Mos 23:1-20, 25:7-9 Mark 6:30-44 Rom 12:1-16

4 sö I 1 Sam 1:21-28 Luk 2:22-40 1 Joh 1:5-7

5 må Amos 1:1-15 Mark 6:45-56 Rom 12:17-13:14

6 ti Amos 2:1-16 Mark 7:1-13 Rom 14:1-13

7 on Amos 3:1-15 Mark 7:14-23 Rom 14:14-15:6

8 to Amos 4:4-13 Mark 7:24-30 Rom 15:7-21

9 fr Amos 5:1-15 Mark 7:31-8:10 Rom 15:22-32

10 lö Amos 5:18-27 Mark 8:11-26 Rom 16:1-27

11 sö II Jes 52:13-15 Luk 18:31-43 1 Kor 13:1-13

12 må Amos 6:1-14 Matt 13:1-9 1 Tim 1:1-7

13 ti Amos 7:1-17 Matt 13:10-17 1 Tim 1:12-20

14 on Jes 58:4-9 Matt 6:16-18 Jak 2:14-17

15 to Jona 1:1-16, 2:1-11 Luk 9:22-25 Rom 12:1-13

16 fr Jona 3:1-10; Tb 12:8-9 Luk 5:33-35 Rom 12:14-21

17 lö Jona 4:1-11 Luk 5:27-32 Rom 13:8-14

18 sö 1 Mos 16:1-13 Matt 4:1-11 Heb 4:14-16

19 må Jer 1:1-10 Matt 4:17-25 Jak 1:1-15

20 ti Jer 1:11-19 Matt 5:1-12 Jak 1:16-27

21 on Jer 2:1-13 Matt 5:13-19 Jak 2:1-13

22 to Jer 2:21-31 Matt 5:20-26 Jak 2:14-26

23 fr Jer 3:6-18; Jes 58:7-8 Matt 5:27-37 Jak 3:1-18

24 lö Jer 3:19-4:4 Matt 5:38-48 Jak 4:1-12

25 sö 1 Mos 32:22-31 Matt 15:21-28 2 Kor 6:1-10

26 må Jer 4:19-28 Matt 6:7-15 Jak 4:13-5:6

27 ti Jer 6:8-19 Matt 6:19-23 Jak 5:7-20

28 on Jer 7:16-28 Matt 6:24-34 Heb 1:1-14

Bibeltexterna hämtade från Lektionarium för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby