Du är på sidan Bibel/Bön

Bibelläsningar 2018

1 må 4 Mos 6:22-27 Luk 2:21 Rom 10:9-138-27 

2 ti Jes 56:1-7 Matt 19:9-12 1 Joh 3:1-10

3 on 1 Mos 1:1-5 Joh 1:1-5 1 Joh 3:11-17

4 to 5 Mos 30:11-14 Joh 1:9-14 1 Joh 4:1-6

5 fr 4 Mos 24:15-17a Matt 1:1-17 Ef 2:11-13

6 lö Jes 60:1-6 Matt 2:1-12 Kol 1:11-14

7 sö I Jes 42:1-7 Matt 2:13-17 Apg 18:24-19:6 Matt 28:1-10

8 må 1 Mos 2:4b-17 Mark 1:14-20 Rom 1:1-17

9 ti 1 Mos 2:18-25 Mark 1:21-28 Rom 1:18-23

10 on 1 Mos 3:1-15 Mark 1:29-39 Rom 2:1-11

11 to 1 Mos 3:16-24 Mark 1:40-45 Rom 2:12-29

12 fr 1 Mos 4:1-16 Mark 2:1-12 Rom 3:1-20

13 lö 1 Mos 6:5-22 Mark 2:13-17 Rom 3:21-31

14 sö II 2 Mos 33:18-23 Joh 2:1-11 Ef 1:7-14 Mark 16:1-8

15 må 1 Mos 7:1-12 Mark 2:18-22 Rom 4:1-12

16 ti 1 Mos 8:1-13 Mark 2:23-28 Rom 4:13-25

17 on 1 Mos 8:14-22 Mark 3:1-6 Rom 5:1-11

18 to 1 Mos 9:1-17 Mark 3:7-12 Rom 5:12-21

19 fr 1 Mos 11:1-9 Mark 3:13-19 Rom 6:1-11

20 lö 1 Mos 12:1-9 Mark 3:20-21 Rom 6:12-23

21 sö III 1 Kung 8:41-43 Matt 8:5-13 Rom 1:16-17 Luk 24:1-10

22 må 1 Mos 13:5-18 Mark 3:22-30 Rom 7:1-13

23 ti 1 Mos 14:14-24 Mark 3:31-35 Rom 7:14-25

24 on 1 Mos 15:1-18 Mark 4:1-20 Rom 8:1-13

25 to Apg 22:3-16 Mark 16:15-18 Rom 8:14-27 1 Mos 16:1-14 Mark 4:21-25

26 fr 1 Mos 17:1-14 Mark 4:26-34 Rom 8:28-39

27 lö 1 Mos 17:15-27 Mark 4:35-41 Rom 9:1-18

28 sö IV Jer 9:23-24 Matt 20:1-16 1 Kor 1:1-3 Joh 20:1-10

29 må 1 Mos 18:1-15 Mark 5:1-20 Rom 9:19-33

30 ti 5 Mos 8:2-5 Matt 6:24-34 Rom 10:1-13 1 Mos 18:16-33 Mark 5:21-43

31 on 1 Mos 19:1-17 Mark 6:1-6 Rom 10:14-11:6

Bibeltexterna hämtade från Lektionarium för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby