Du är på sidan Bibel/Bön

Bibelläsningar 

Juni 2017

29 to Apg 12:1-11 Matt 16:13-19 2 Tim 4:6-18

30 fr 2 Mos 2:23-3:6 Matt 8:1-4 Apg 3:11-16

Juli 2017

1 lö 2 Mos 3:7-14 Matt 8:5-17 Apg 3:17-26

2 sö I Jes 66:12-14 Luk 15:11-32 1 Pet 5:5-11 Matt 28:1-10

3 må Ef 2:19-22 Joh 20:24-29 Apg 4:1-12 2 Mos 3:15-22 Matt 8:18-22

4 ti 2 Mos 4:1-9 Matt 8:23-27 Apg 4:13-22

5 on 2 Mos 4:10-20 Matt 8:28-34 Apg 4:23-31

6 to 2 Mos 4:21-31 Matt 9:1-8 Apg 4:32-37

7 fr 2 Mos 5:1-9 Matt 9:9-13 Apg 5:1-11

8 lö 2 Mos 5:10-23 Matt 9:14-17 Apg 5:12-16

9 sö II Hes 18:30-32 Luk 6:36-42 Gal 6:1-7 Mark 16:1-8

10 må 2 Mos 6:28-7:13 Matt 9:18-26 Apg 5:17-33

11 ti 2 Mos 11:1-10 Matt 9:27-38 Apg 5:34-42

12 on 2 Mos 12:1-14 Matt 10:1-7 Apg 6:1-15

13 to 2 Mos 12:15-23 Matt 10:8-15 Apg 7:1-16

14 fr 2 Mos 12:24-36 Matt 10:16-23 Apg 7:17-29

15 lö 2 Mos 12:37-51 Matt 10:24-33 Apg 7:30-43

16 sö III Jer 1:4-10 Mark 3:7-19 Rom 16:1-7 Luk 24:1-10

17 må 2 Mos 13:1-10 Matt 10:34-11:1 Apg 7:44-60

18 ti 2 Mos 13:11-22 Matt 11:2-15 Apg 8:1-8

19 on 2 Mos 14:1-14 Matt 11:16-24 Apg 8:9-25

20 to 2 Kung 2:1-17 Matt 17:1-11 Jak 5:12-20 2 Mos 14:15-23 Matt 11:25-30 Apg 8:26-40

21 fr 2 Mos 14:24-31 Matt 12:1-8 Apg 9:1-9

22 lö Höga v 3:1-4 Joh 20:11-18 1 Kor 13:1-13 2 Mos 15:1-13 Matt 12:14-21 Apg 9:10-25

23 sö IV 1 Kung 19:19-21 Luk 9:51-62 1Kor 9:19-26 Joh 20:1-10

24 må 2 Mos 15:19-27 Matt 12:38-42 Gal 1:1-10

25 ti Apg 12:1-3 Matt 20:17-23 Gal 1:11-24 2 Mos 16:1-18 Matt 12:46-50

26 on 2 Mos 16:19-35 Matt 13:1-9 Gal 2:1-10

27 to 2 Mos 17:1-13 Matt 13:10-17 Gal 2:11-21

28 fr 2 Mos 18:13-27 Matt 13:18-23 Gal 3:1-14

29 lö 1 Mos 18:1-8 Luk 10:38-42 1 Pet 4:7-11 2 Mos 19:1-13 Matt 13:24-30 Gal 3:15-29

30 sö I Jer 7:1-7 Matt 7:13-14 Rom 8:14-17 Matt 28:1-10

31 må 2 Mos 19:14-24 Matt 13:31-35 Gal 4:1-20 

Bibeltexterna hämtade från Lektionarium för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby