Du är på sidan Bibel/Bön

Bibelläsningar 2018

 

Juni 2018

1 fr Upp 21:2, 22-27 Luk 9:23-26 2 Tim 4:1-8 Pred 9:13-10:7 Luk 18:1-8

2 lö Pred 11:7-12:8 Luk 18:9-14 2 Tim 4:9-22

3 sö I Hes 36:25-28 Joh 3:1-8 Rom 6:3-11 Matt 28:1-10

4 må Syraks vish 1:1-18 Matt 6:5-8 Rom 8:26-39

5 ti Syraks vish 2:1-18 Matt 6:9-15 Ef 5:15-20

6 on Syraks vish 3:30-4:12 Matt 18:19-20 Ef 6:13-18

7 to Syraks vish 6:5-17 Mark 11:22-25 Fil 4:6-9

8 fr Syraks vish 6:18-37 Luk 11:5-13 1 Tim 2:1-8

9 lö Jer 31:3b-7 Matt 11:25-30 Jak 5:13-20 Syraks vish 11:10-27 Joh 14:12-14

10 sö II Sak 3:1-7 Luk 14:15-24 Upp 19:5-9 Mark 16:1-8

11 må Apg 11:21b-26; 13:1-3 Matt 10:7-13 Rom 15:1-6 Syraks vish 14:20-15:10 Luk 6:46-49

12 ti Syraks vish 16:24-17:14 Luk 8:4-15 2 Tim 3:14-17

13 on Syraks vish 24:1-23 Luk 8:19-21 Heb 4:12-13

14 to Syraks vish 43:15-25 Luk 10:38-42 Jak 1:19-25

15 fr Syraks vish 51:1-12 Joh 12:47-50 2 Petr 1:16-21

16 lö Syraks vish 51:13-30 Joh 14:23-26 1 Pet 1:8-12

17 sö III Mika 7:18-20 Luk 15:1-7 Rom 5:6-11 Luk 24:1-10

18 må Vish 1:1-15 Matt 13:44-52 1 Tim 4:7b-16

19 ti Vish 1:16-2:11 Matt 18:23-35 1 Tim 5:1-10

20 on Vish 2:12-20 Matt 20:1-16 1 Tim 5:17-25

21 to Vish 6:12-25 Matt 21:28-32 1 Tim 6:3-10

22 fr Vish 7:1-15 Mark 4:21-25 1 Tim 6:11-21

23 lö 1 Mos 1:1-13 Joh 1:1-5 Apg 14:15-17

24 sö IV Jes 49:1-2 Luk 1:5-17 Apg 19:4 Joh 20:1-10

25 må 2 Mos 1:1-12 Matt 3:1-12 Apg 9:26-35

26 ti 2 Mos 1:13-22 Mat 3:13-17 Apg 10:1-15

27 on 2 Mos 2:1-10 Matt 4:1-11 Apg 10:17-33

28 to 2 Mos 2:11-22 Matt 4:12-16 Apg 10:34-38

29 fr Apg 12:1-11 Matt 16:13-19 2 Tim 4:6-18

30 lö 2 Mos 3:7-14 Matt 8:5-17 Apg 11:19-30

Bibeltexterna hämtade från Lektionarium för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby