Du är på sidan Bibel/Bön

Bibelläsningar 

December 2017

1 fr Mal 2:17-3:12 Luk 21:29-33 Upp 22:6-15

2 lö Mal 3:13-4:6 Luk 21:34-36 Upp 22:16-21

3 sö Sak 9:9-10 Matt 21:1-9 Rom 13:11-14

4 må Jes 1:1-9 Matt 21:18-22 1 Thess 1:1-10

5 ti Jes 1:10-20 Matt 21:23-27 1 Thess 2:1-12

6 on Jes 2:1-18 Matt 22:1-14 1 Thess 2:13-14, 17-20

7 to Jes 4:2-6 Matt 22:23-33 1 Thess 3:1-13

8 fr Jes 5:1-8, 11-16 Matt 22:34-40 1 Thess 4:1-12

9 lö Jes 6:1-13 Matt 22:41-46 1 Thess 4:13-18

10 sö Mika 4:1-4 Luk 21:25-36 Rom 15:4-7

11 må Jes 8:11-20 Matt 24:1-14 1 Thess 5:1-11

12 ti Jes 11:1-10 Matt 24:15-25 1 Thess 5:12-28

13 on Jes 19:16-25 Matt 24:26-31 2 Thess 1:1-12

14 to Jes 25:1-12 Matt 24:32-44 2 Thess 2:1-12

15 fr Jes 26:11-27:1 Matt 24:45-51 2 Thess 2:13-3:5

16 lö Jes 27:2-13 Matt 25:1-13 2 Thess 3:6-18

17 sö Jes 29:17-21 Matt 11:2-11 1 Kor 4:1-5

18 må Jer 23:5-8 Matt 1:18-24 Fil 1:12-26

19 ti Dom 13:2-7 Luk 1:5-25 Fil 1:27-2:11

20 on Jes 7:10-14 Luk 1:26-38 Fil 2:12-30

21 to 2 Sam 6:1-5, 9-15 Luk 1:39-45 Fil 3:1-16

22 fr 1 Sam 2:1-10 Luk 1: 46-56 Fil 3:17-4:9

23 lö Dom 13:8-24 Luk 1:57-66 Fil 4:10-23 

24 sö Jes 40:9-11 Luk 1:46-55 Rom 10:4-8

25 må Jes 9:1a, 2-7 Luk 2:1-20 1 Tim 3:16

26 ti Jer 1:17-19 Matt 10:16-22 Apg 6:8-15

27 on 2 Joh 1:1-6 Joh 21:20-24 1 Joh 1:5-2:2

28 to Mal 3:1-4 Luk 2:22-24 1 Joh 2:3-11

29 fr Jes 8:13-18 Luk 2:25-35 1 Joh 2:12-17

30 lö Sef 3:11-13 Luk 2:36-38 1 Joh 2:18-29

31 sö Jer 31:15-17 Matt 2:13-23 Gal 4:4-7

Bibeltexterna hämtade från Lektionarium för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby