Du är på sidan Bibel/Bön

Bibelläsningar 

 Oktober 2017

31 ti Jos 1:10-17 Luk 13:18-21 Upp 3:7-13 

November 2017

1 on Jos 2:1-24 Luk 13:22-30 Upp 3:14-22

2 to Jos 3:1-13 Luk 13:31-35 Upp 4:1-8

3 fr Jos 3:14-4:7 Luk 14:1-6 Upp 4:9-5:5

4 lö 5 Mos 34:1-5 Luk 6:20-26 Heb 12:22-24

5 sö III Jos 1:10-11 Luk 20:37-38 Heb 11:13-16 Luk 24:1-10

6 må Jos 5:8-15 Luk 14:1, 7-14 Upp 7:1-8

7 ti Jos 8:30-35 Luk 14:15-24 Upp 7:9-17

8 on Jos 23:1-14 Luk 14:25-33 Upp 8:1-6

9 to Jos 24:1-13 Luk 15:1-10 Upp 10:1-11

10 fr Jos 24:14-24 Luk 16:1-8 Upp 11:1-14

11 lö Jos 24:25-33 Luk 16:9-18 Upp 11:19-12:12

12 sö IV Jes 2:2-5 Joh 12:35-43 2 Pet 1:2-8 Joh 20:1-10

13 må Dom 2:11-23 Luk 17:1-6 Upp 12:13-18

14 to Dom 6:1-10 Luk 17:7-10 Upp 13:1-10

15 on Dom 6:11-24 Luk 17:11-19 Upp 13:11-18

16 to Dom 9:6-21 Luk 17:20-25 Upp 14:1-13

17 fr Dom 13:1-8 Luk 17:26-37 Upp 15:1-5

18 lö Dom 13:9-25 Luk 18:1-8 Upp 17:1-14

19 sö I Am 8.9-12 Luk 17:20-30 Fil 3:20-4:1 Matt 28:1-10

20 må Dom 19:1-10 Luk 18:31-43 Upp 17:15-18:8

21 ti Dom 19:11-23 Luk 19:1-10 Upp 18:9-17a

22 on Rut 1:1-22 Luk 19:11-28 Upp 18:17b-24

23 to Rut 2:1-23 Luk 19:41-44 Upp 19:1-10

24 fr Rut 3:1-18 Luk 19:45-48 Upp 19:11-21

25 lö Rut 4:1-22 Luk 20:27-40 Upp 20:1-10

26 sö II Hes 47:6-12 Mat 13:47-50 1 Kor 15:22-28 Mark 16:1-8

27 må Am 5:18-20 Luk 21:1-4 Upp 20:11-15

28 ti Sef 1:14-2:3 Luk 21:5-11 Upp 21:1-8

29 on Joel 3:11-18 Luk 21:12-19 Upp 21:9-21

30 to Rom 10:9-18 Joh 1:35-42a Upp 21:22-22:5 Sak 14:1-9 Luk 21:20-28

Bibeltexterna hämtade från Lektionarium för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby