Du är på sidan Bibel/Bön

Bibelläsningar 2018

Mars

1 to Jer 11:18-20, 12:1-6 Matt 7:1-11 Heb 2:1-9

2 fr Jer 13:1-11 Matt 7:12-20 Heb 2:10-18

3 lö Jer 14:7-16 Matt 7:21-29 Heb 3:1-19

4 sö 1 Sam 17:40-50 Luk 11:14-26 Ef 5:1-9

5 må Jer 14:17b-15:2 Mark 8:27-33 Heb 4:1-14

6 ti Jer 15:10-11, 15-21 Mark 8:34-38 Heb 4:14-5:14

7 on Jer 16:1-13 Mark 9:1-13 Heb 6:1-20

8 to Jer 17:5-18 Mark 9:14-29 Heb 7:1-10

9 fr Jer 18:1-12 Mark 9:30-37 Heb 7:11-28

10 lö Jer 18:18-23 Mark 9:38-50 Heb 8:1-13

11 sö 2 Kung 4:42-44 Joh 6:1-15 2 Kor 9:8-10

12 må Jer 19:1-11 Mark 10:1-16 Heb 9:1-14

13 ti Jer 20:7-8 Mark 10:17-27 Heb 9:15-28

14 on Jer 22:13-23 Mark 10:28-34 Heb 10:1-18

15 to Jer 23:1-8 Mark 10:35-45 Heb 10:19-39

16 fr Jer 26:1-11 Mark 10:46-52 Heb 11:1-16

17 lö Jer 26:12-24 Mark 11:12-19 Heb 11:17-31

18 sö Jes 7:10-14 Luk 1:26-38 Rom 8:1-4

19 må Jer 27:1-12 Mark 11:20-26 Heb 11:32-40 Joh 11:1-4

20 ti Jer 28:1-17 Mark 11:27-33 Heb 12:1-13 Joh 11:5-10

21 on Jer 29:1, 4-14 Mark 12:1-12 Heb 12:14-29 Joh 11:11-13

22 to Jer 31:1-9 Mark 12:13-27 Heb 13:1-15 Joh 11:14-16

23 fr Jer 31:10-22 Mark 12:28-37 Heb 13:16-25 Joh 11:17-27

24 lö Jer 31:23-34 Mark 12:38-44 Hes 37:12-13/Joh 11:45-53 Joh 11:28-44

25 sö Jes 50:5-10 Luk 19:28-40 Rom 5:1-5

26 må Jer 7:1-14 Matt 21:12-17 Matt 26:36-27:61 Klag 1:1-22

27 ti Jer 26:8-11 Matt 26:1-5 Mark 14:32-15:47 Klag 2:1-22

28 on Jes 5:1-7 Matt 26:6-16 Luk 22:39-23:56 Klag 3:1-39

29 to 2 Mos 12:15-28 Matt 26:17-25 1 Kor 11:23-32 Klag 3:40-66

30 fr Sak 12:10-13:1 Matt 27:1-10 1 Pet 2:21b-25 Klag 4:1-22

31 lö Jona 2:1b-10 Matt 27:62-66 1Pet 3:13-4:6

Bibeltexterna hämtade från Lektionarium för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby