Du är på sidan Bibel/Bön

Bibelläsningar 2018

 

Juli 2018

1 sö I Hes 1:26-2:3, 8-10 Luk 5:1-11 1 Tim 1:12-17 Matt 28:1-10

2 må 2 Mos 3:15-22 Matt 8:18-22 Apg 12.1-17

3 ti Ef 2:19-22 Joh 20:24-29 Apg 12:18-25 2 Mos 4:1-9 Matt 8:23-27

4 on 2 Mos 4:10-20 Matt 8:28-34 Apg 13:1-12

5 to 2 Mos 4:21-31 Matt 9:1-8 Apg 13:13-31

6 fr 2 Mos 5:1-9 Matt 9:9-13 Apg 13:32-43

7 lö 2 Mos 5:10-23 Matt 9:14-17 Apg 13:44-52

8 sö II 3 Mos 19:1-2, 13-18 Matt 5:20-26 1 Pet 1:13-16 Mark 16:1-8

9 må 2 Mos 7:8-21 Matt 9:18-26 Apg 14:1-18

10 ti 2 Mos 11:1-10 Matt 9:27-38 Apg 14:19-28

11 on Rom 12:9-18 Mark 10:28-31 Apg 15:1-12 2 Mos 12:1-14 Matt 10:1-7

12 to 2 Mos 12:15-23 Matt 10:8-15 Apg 15:13-21

13 fr 2 Mos 12:24-36 Matt 10:16-23 Apg 15:22-35

14 lö 2 Mos 12:37-51 Matt 10:24-33 Apg 15:36-16:10

15 sö III 2 Sam 12:1-7 Matt 7:1-5 Rom 2:1-4 Luk 24:1-10

16 må 2 Mos 13:1-10 Matt 10:34-11:1 Apg 16:11-15

17 ti 2 Mos 13:11-22 Matt 11:2-15 Apg 16:16-34

18 on 2 Mos 14:1-14 Matt 11:16-24 Apg 16:35-17:10a

19 to Höga V 8:6-7 Luk 9:23-26 Apg 17:10b-21 2 Mos 14:15-23 Matt 11:25-30

20 fr 2 Kung 2:1-17 Matt 17:1-11 Jer 5:12-20 2 Mos 14:24-31 Matt 12:1-8 Apg 17:22-32

21 lö 2 Mos 15:1-13 Matt 12:14-21 Apg 18:1-11 

22 sö IV Mik 3:5-8 Matt 7:15-21 1 Joh 4:1-6 Joh 20:1-10

23 må 1 Kor 2:6-10 Matt 11:25-30 Gal 1:1-10 2 Mos 15:19-27 Matt 12:38-42

24 ti 2 Mos 16:1-6 Matt 12:46-50 Gal 1:11-24

25 on Apg 12:1-3 Matt 20:17-23 Gal 2:1-10 2 Mos 16:19-31 Matt 13:1-9

26 to 2 Mos 17:1-13a Matt 13:10-17 Gal 2:11-21

27 fr 2 Mos 18:13-27 Matt 13:18-23 Gal 3:1-14

28 lö 2 Mos 19:1-13 Matt 13:24-30 Gal 3:15-29

29 sö I 1 Mos 1:24-2:3 Matt 25:14-30 1 Pet 4:7-11 Matt 28:1-10

30 må 2 Mos 19:14-25 Matt 13:31-35 Gal 4:1-20

31 ti Jes 52:7-10 Luk 5:1-11 Gal 4:21-31

Bibeltexterna hämtade från Lektionarium för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby