Du är på sidan Bibel/Bön

Bibelläsningar 

 Oktober 2017

1 sö II 1 Mos 28:10-17 Joh 1:47-51 Upp 12:7-12 Mark 16:1-8

2 må 5 Mos 10:1-11 Luk 9:46-50 2 Kor 11:1-9a

3 ti 5 Mos 10:12-22 Luk 9:51-56 2 Kor 11:9b-21a

4 on Fil 3:7-14 Matt 11:25-30 Gal 6:14-185 Mos 11:8-17 Luk 9:57-62 2 Kor 11:21b-33

5 to 5 Mos 11:18-28 Luk 10:1-12 2 Kor 12:1-10

6 fr 5 Mos 12:4-12 Luk 10:13-16 2 Kor 12:11-21

7 lö 5 Mos 13:1-11 Luk 10:17-24 2 Kor 13:1-13

8 sö III Sal vish 7:15-22 Luk 19:37-40 Kol 3:16-17 Luk 24:1-10

9 må 1 Mos 17:1-7 Joh 8:50-58 Heb 11:8-22 5 Mos 15:1-11 Luk 10:25-37 Tit 1:1-9

10 ti 5 Mos 16:1-8 Luk 10:38-42 Tit 1:10-16

11 on 5 Mos 16:9-17 Luk 11:1-4 Tit 2:1-10

12 to 5 Mos 17:14-20 Luk 11:5-13 Tit 2:11-15

13 fr 5 Mos 18:9-22 Luk 11:14-26 Tit 3:1-8

14 lö 5 Mos 24:1-13 Luk 11:27-28 Tit 3:9-15

15 sö IV Ords 8:32-36 Matt 13:44-46 Apg 5:27-29 Joh 20:1-10

16 må 5 Mos 24:14-22 Luk 11:29-36 2 Tim 1:1-14

17 ti 5 Mos 26:1-13 Luk 11:37-41 2 Tim 1:15-2:14

18 on 2 Tim 4:9-17 Luk 1:1-4 2 Tim 2:15-26 5 Mos 30:1-14 Luk 11:42-46

19 to 5 Mos 30:15-20 Luk 11:47-54 2 Tim 3:1-5, 10-17

20 fr 5 Mos 31:1-8 Luk 12:1-7 2 Tim 4:1-8

21 lö 5 Mos 31:9-18 Luk 12:8-12 2 Tim 4:9-22

22 sö I Jos 2:1-15 Mark 2:1-12 Heb 11:29-33 Matt 28:1-10

23 må 5 Mos 31:19-29 Luk 12:13-21 Upp 1:1-8

24 ti 5 Mos 31:30-32:14 Luk 12:35-38 Upp 1:9-20

25 on 5 Mos 32:45-52 Luk 12:39-48 Upp 2:1-7

26 to 5 Mos 33:1-11 Luk 12:49-53 Upp 2:8-11

27 fr 5 Mos 33:12-29 Luk 12:54-59 Upp 2:12-17

28 lö Ef 2:19-22 Luk 6:12-16 Upp 2:18-29 5 Mos 34:1-12 Luk 13:1-9

29 sö II Tob 10:7-13 Matt 13:53-57 2 Tim 1:3-5 Mark 16:1-8

30 må Jos 1:1-9 Luk 13:10-17 Upp 3:1-6

31 ti Jos 1:10-17 Luk 13:18-21 Upp 3:7-13 

Bibeltexterna hämtade från Lektionarium för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby