Du är på sidan Grupper > Gemenskapsgrupper

Gemenskapsgrupper

 Vad är det?
 

 Församlingens gemenskap främjas av att vi är fördelade i gemenskapsgrupper.
För närvarande finns det 7 grupper med 10-14 personer i vardera grupp. Vi tror att den lilla gruppens gemenskap är betydelsefull för att församlingen som helhet skall komma i funktion, och att den enskilde medlemmen skall fungera i gemenskapen.
Vi vill också ständigt hålla grupperna öppna för nya människor, därför är man alltid välkommen att anmäla om man vill vara med i en gemenskapsgrupp. Skulle grupperna bli för stora delas de i mindre.
Gruppernas funktion beror till stor del på dess medlemmars önskemål. Men en gemensam målsättning finns:

  1. Att i en liten grupp lära känna varandra genom att vara tillsammans och göra olika saker
  2. Att på ett praktiskt sätt visa omsorg om varandra
  3. Att stödja varandra till andlig mognad genom samtal, bön och bibelläsning
  4. Att vara en öppen gemenskap för nya medlemmar och församlingens vänner
  5. Att gruppen skall bestå av 5-15 personer som inom gruppen väljer var, när och hur ofta man träffas, dock minst en gång i månaden
  6. Att gruppen formas med hänsyn till de önskemål på inriktning som var och en ger
  7. Att varje år göra en utvärdering hur det fungerar
  8. Att så många som möjligt skall tillhöra en gemenskapsgrupp

 

Med detta som grund samlas gemenskapsgrupperna i hemmen, när och så ofta man själva väljer. Välkommen att anmäla ditt intresse att dela gemenskap i våra gemenskapsgrupper.

 

Har du frågor, eller vill anmäla ditt intresse så kontakta Susanne Nilsson 0390-109 94 eller Marie Robertsson 036- 521 23.