Du är på sidan Om oss

Allianskyrkan i Ölmstad

Allianskyrkan i Ölmstad är en församling ansluten till Svenska Alliansmissionen (SAM). Församlingen består av 270 medlemmar i åldrarna 15-90 år. Vår längtan är att Jesus Kristus skall få förvandla våra egna liv mer och mer, och att detta i sin tur skall få konsekvenser i den bygd vi lever i. Vårt uppdrag är att vägleda människor till en personlig tro på Jesus Kristus så som han förklaras för oss i Bibeln. Vi erbjuder verksamhet för olika intressen och åldrar, det är alltifrån förskoleverksamhet för de minsta barnen till allträffarna för de äldre. Vi har också ett regelbundet gudstjänstliv. Våra gudstjänster är alltid offentliga, och vem som helst är välkommen att dela vår gemenskap. Vår samlingslokal är Allianskyrkan, som ligger strax intill gamla ”riksettan” strax norr om Ölmstad.

Här finns vi

En beskrivning av hur du hittar till oss samt en karta hittar du här.

Kontaktinformation

Allianskyrkan i Ölmstad 036-52070
Ånaryd

webmaster @ allianskyrkan.nu

563 93 Gränna  

 
Pastor: Johanna Folkesson  070/7400940 Mail: johanna @ allianskyrkan.nu

Ungdomsledare: Klara Broman, Mail: klara @ allianskyrkan.nu

Styrelesordförande: Harald Wadskog 036-52114, 0709-85 85 78  Harald.wadskog@gmail.com

Kassör: Julia Conradsson


Kontaktpersoner inom styrelsen:

Jonas Vittgård:
0739-200096
Harald Wadskog: 0709-858578
Hannamarie Jansson: 0709-360610

Församlingens bankgiro: 5836-1296
Församlingens swishnummer: 123 113 75 46
SAU-föreningens plusgiro: 52 95 48-0

Från dåtid till nutid

Den väckelse som ”drabbade” södra vätterbygden i slutet av 1800-talet, satte också sina spår i Ölmstads-bygden. Detta ledde så småningom fram till att en fri församling bildades, och 1889 byggdes det första egna missionshuset. Några år senare bildades Ölmstads Missionsförening, och denna slogs 1929 samman med friförsamlingen och av det blev Ölmstad Missionsförsamling. 1930 byggdes ett nytt missionshus på samma plats som den nuvarande Allianskyrkan ligger. Den byggnaden brann dock ned 1937 som följd av ett åsknedslag, men återuppbyggdes sommaren därpå. Missionshuset har därefter vid åtskilliga tillfällen byggts till, allteftersom lokalbehovet har ökat. 

Församlingen har under åren vuxit till, inte minst beroende på det omfattande barn- och ungdomsarbetet. 2007 bytte församlingen namn till Allianskyrkan i Ölmstad. Församlingen har satsat mycket pengar på mission och har haft missionärer i bl a Kina, Sydafrika och Indien. Idag stöder man missionsarbete på Papua Nya Guinea genom Britt och Sune Ceder, samt stöder ett barnhemsarbete i Rumänien. Man har också satsat mycket på att stödja sk. pionjärarbete i Sverige, där man varit engagerad i bl a Onsala och Båstad.