Solstrålens Förskola

Vår vision är att:

ALLA BARN SKA BLI VINNARE I SITT LIV

   Solstrålens förskola hittar du i Ånaryd.

  Ånaryd är en liten by som ligger ca 2 km norr om Ölmstad. 

Förskolan finns vid ängen och om du tar den lilla bron över bäcken så befinner du dig i vår mysiga skog.

  Solstrålen vilar på kristen värdegrund och det kristna budskapet är en naturlig del av vår verksamhet och finns med i våra projekt. Vi sjunger sånger, lär oss om bibeln och dess budskap, uppmärksammar kristna högtider, medverkar på Gudstjänst och framför allt genomsyras vårt förhållningssätt av det bibeln lär!

Solstrålens förskola arbetar utifrån Läroplanen och den blir synlig genom vårt förhållningssätt, vår miljö, vårt material, vår dokumentation och våra projekt. Vi arbetar systematiskt för en hög kvalitiet med lek och lärande i centrum. Vi arbetar utforskande och upptäckande och låter barnen leda verksamheten vidare. Skratt och glädje finns det gott om på Solstrålen.

  

Läroplanens mål har vi sammanfattat genom Solstrålens fyra hörnstenar:

- Hjärtat: vi vill visa på allas lika värde och respekten för allt levande samt bidra till en framtidstro

- Hälsan: Vi vill ge barnen tid, en trygg omsorg samt sunda levnadsvanor.

- Handen: Vi vill uppmuntra till delaktighet och ansvar samt ge barn inflytande

- Hjärnan: Vi vill utveckla barns nyfikenhet samt uppmuntra till lek och lärande

Samarbetet mellan förskolan och hem är mycket viktigt och grundläggande och vi är så glada och tacksamma till alla familjer som väljer att lämna sina barn till oss på Solstrålen!

Vi vill ha en verksamhet som sträcker sig över hela dagen.

 

   Varje situation under dagen är viktig och ett tillfälle för lärande och utveckling.

Vi pedagoger arbetar medvetet med att vara närvarande och flexibla, ställa öppna frågor, ha ett medvetet språkbruk, vara lyhörda för barnens initiativ och utmana barnen vidare i sin utveckling och sitt lärande.  


Solstrålens ateljé med ateljérista

Den 18 oktober 2016 hade vi invigning av vår nya ateljé på förskolan där nu en av våra pedagoger arbetar som ateljérista.

I ateljén ryms hela läroplanen och förskolans tema blir till skapande. Barnen får skapa utifrån alla sinnen. Processen är i fokus hellre än produkten.

Alla barn på förskolan får gott om tid i ateljén varje vecka i smågrupper. 

Följ gärna Solstrålens ateljé på instagram: Solstrålens Ateljé

Välkommen!!