Du är på sidan Solstrålen > Egenvård

EGENVÅRD

Information på Jönköpings kommuns hemsida "Egenvård i skolan"

https://www.jonkoping.se/barnutbildning/elevhalsaochtrygghet/elevhalsa/egenvardiskolan.4.74fef9ab15548f0b8002399.html

 

Blankett som ska fyllas i av vårdnadshavare finns också på den hemsidan för utskrift. Finns även i föräldrapärmen på Solstrålen =)