Allianskyrkan i Ölmstad

  

 GRÖN FLAGG!

Solstrålens förskola har Grön flagg vilket innebär att vi arbetar med vår miljön.

Vi har haft tema kretsloppet samt vattnets kretslopp . Vi komposterar och planterar i vår egen jord, vi sopsorterar och återanvänder. Vi har även haft tema Livsstil & Hälsa. Vi trävar vi efter att ge barnen TID genom att erbjuda en god omsorg och en väl avvägd dagsrytm. Vi strävar även efter att stimulera varje barn att utveckla sin kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och motorik. 

Från och med höstterminen 2015 har vi temat Närmiljön och arbetar med den i alla våra projekt. Vi följer bland annat trädets kretslopp och vi besöker platser i vår närmiljö.


Från höstterminen 2017 har vi temat Kemikalie- och Giftfri förskola och arbetar med det i vår miljö och tillsammans med barnen. Hur kan vi ta hand om vår natur och om våra kroppar.