Allianskyrkan i Ölmstad

  Önskemål om placering på Solstrålens Förskola

Fylls i av förskolan: Inkom datum:___________ Syskonförtur? _______

Barnets tilltalsnamn och efternamn

 

 

Barnets personnummer

Gatuadress

 

 

Postnummer och postadress

 

 

 

Vårdnadshavare

 

 

personnummer

Mailadress

 

Telefon privat

 

 

Telefon arbete

 

 

Vårdnadshavare

 

 

personnummer

Mailadress

 

Telefon privat

 

 

Telefon arbete

 

 

Vårdnad

Gemensam:

Delad:

 

 

Placering önskas f.o.m 

 

Beräknat barnomsorgsbehov- timmar per vecka:            
   
Vårdnadshavare arbetssökande/föräldraledig vid placering?

 

Vi intygar att uppgifterna är riktiga:

___________________                ______________________________

 Ort och Datum                                  Vårdnadshavares underskrift

 

___________________              ______________________________
Ort och Datum                                  Vårdnadshavares underskrift

 

Blanketten skickas till: Solstrålens förskola Ånaryd 56393 Gränna

Tel 036/52116, solstralen.allianskyrkan@hotmail.com