Allianskyrkan i Ölmstad

Läroplanens mål

Solstrålens förskola arbetar för att implementera hela läroplanen i vår verksamhet. Genom barnens vistelse på förskolan får de möjlighet att utvecklas inom alla läroplanens mål. Vårt förhållningssätt, vår miljö, vårt material, vår dokumentation och våra projekt är våra metoder. Vi arbetar systematiskt för att säkerställa kvaliteten på förskolan.

Pedagogerna på Solstrålens förskola arbetar utifrån

MÅL: LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLA

Grön Flagg

 

SOLSTRÅLENS HÖRNSTENAR

Hälsan, Handen, Hjärnan, Hjärtat

 

TEMA PROJEKT

 

BEHOVSORIENTERADE OMRÅDEN
Bestäms avdelningsvis

 

PEDAGOGISK DOKUMENTATION
Leder arbetet vidare tillsammans med barnen

 

POWERPOINT - vårt löpande systematiska kvalitetsarbete
Reflektion, utvärdering och uppföljning