Solstrålens förskola organisation

Vår förskola är en enhet som är indelade i fyra avdelningar; Ängen, Gläntan, Bäcken och Skogen. Vi har ett gott samarbete mellan grupperna! Fram till frukost och efter mellanmål är vi alla tillsammans. 

Vi arbetar med gemensamt tema som planeras utifrån läroplansmål, barnens intresse, utveckling och behov. 

På Ängen går våra yngsta och där arbetar 3 pedagoger med 10 barn.
På Gläntan finns vår mellangrupp och där arbetar 2 pedagoger med 11
 barn.
På Bäcken finns vår andra mellangrupp och där arbetar 2,5 pedagoger med 11 barn.
På Skogen går de äldsta och där arbetar 2 pedagoger med 13 barn.
Vi har även en ateljérista som arbetar med alla barn i smågrupper,
varje vecka, i sin egen ateljé. 
Utöver detta finns personal som resurs då vi har resursbidrag.
Vi har även en vaktmästare som hjälper oss att fixa olika saker.

I köket arbetar två kokerskor varav en av dem också städar våra lokaler. Allt bröd bakas på förskolan och maten lagas från grunden med fina råvaror. Frukt och grönsaker köps från närliggande företag. 

 

Förskolechef finns på plats fyra dagar i veckan.