Allianskyrkan i Ölmstad

 Taxa

 Solstrålens förskola följer taxan för barnomsorg i Jönköpings kommun.

 

Kostnad från och med 2016-02-01:

 
Barn 1-2 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3
T.o.m. 15 timmar 2 % 1 % 0,6 %
Mer än 15 timmar 3 % 2 % 1 %
Högsta avgift/månad 1 313 kr 875 kr 438 kr
 
Barn 3-5 år. Avgift i procent av hushållets månadsinkomst
Vistelsetid per vecka Barn 1 Barn 2 Barn 3
Allmän förskola (15 timmar) * Avgiftsfritt Avgiftsfritt Avgiftsfritt
Mer än 15 timmar 2 % 1 % 0,6 %
Högsta avgift/månad 820 kr 547 kr 273 kr
 

* Allmän förskola gäller endast de tider som förskolan anvisar. 

Avgift betalas under 12 månader per år och beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Med barn 1 menas familjens yngsta barn som har plats i kommunal eller enskild barnomsorg, barn 2 är det näst yngsta barnet o.s.v. Familjer med flera barn och/eller med mycket låga inkomster kan få sin avgift jämkad efter särskild prövning.

Allmän förskola: från och med augusti det år barnet fyller 3.
Den allmänna förskolan, vilken innebär 15h/v, är avgiftsfri därför gäller en reducerad taxa (se ovan) för de
3-6-åringar som har ett omsorgsbehov utöver tiden i allmän förskola.Avgift enligt den lägre taxan betalas fr.o.m. augusti månad det år barnet fyller 3 år.

Hur beräknas avgiften?

Enkelt kan man säga att familjens samtliga beskattningsbara inkomster utgör underlag för avgiften. På inkomstuppgiften ska du därför ta upp alla sådana inkomster. Du kan få fullständig förteckning över vad som ingår i avgiftsunderlaget från skol- och barn-omsorgsförvaltningens områdeskansli.

När förändras avgiften?

Avgiften förändras när barnet byter tidsnivå men den kan också förändras när familjens inkomster minskar eller ökar eller om taxan ändras i Jönköpings kommun. Du ska själv anmäla de inkomstförändringar som sker under året till förskolan. Därutöver kommer du minst en gång per år att få en inkomstförfrågan.